but6.jpg

 

1proc_0.jpg

0
1
2
3

Ogólne informacje o programie Comenius

Program Comenius realizowany w ramach unijnego programu „Uczenie się przez całe życie” adresowany jest do nauczycieli i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Comenius pozwala na tworzenie i realizację innowacyjnych programów nauczania oraz wypróbowanie nowych metod pedagogicznych. Promuje on naukę języków obcych i stosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w nauczaniu.
Partnerskie Projekty Szkół to największa z akcji programu Comenius pozwalająca  realizować projekty edukacyjne o wymiarze międzynarodowym.
W ramach tego obszaru możliwa jest współpraca  ze szkołami z 27 krajów zjednoczonej Europy, krajów EFTA  i  EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) oraz z Turcją-krajem kandydującym do UE.
 

Projekty unijne realizowane w SP 3 w ramach Programu Comenius

Projekt Generation Gap realizowany w latach 2012-2014

Projekt SMASH realizowany w latach 2008 – 2011

Projekt Se@EU realizowany w latach 2004 – 2007

Projekt CLOVER realizowany w latach 2000 – 2003

 

Comenius