but6.jpg

 

1proc_0.jpg

0
1
2
3

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA BRZECHWY W PUŁAWACH
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW–  Paweł Kiełpsz
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW– Magdalena Szulowska
CZŁONEK –  Anna Lipowska

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców.
PKO Bank Polski 40 1020 3219 0000 9902 0171 4039

Przychody i rozlczenia 2020/2021

Wpłaty na Radę Rodziców 2021/2022

 

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA BRZECHWY W PUŁAWACH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW–  Izabella Nowosad - Kłoczewska
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW– Paweł Kiełpsz
CZŁONEK –  Edyta Wawer

 

Opłata roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:

    50 zł – 1 dziecko uczęszczające do Szkoły;
    60 zł – 2 i więcej dzieci uczęszczające do Szkoły.

Rada Rodziców