but6.jpg

 

1proc_0.jpg

0
1
2
3

       17 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie dla klas IV - VII z siostrą franciszkanką Bożeną N., która dzieliła się swoimi doświadczeniami misyjnymi z Ameryki Południowej.

    
 
 

Charytatywny kiermasz Szkolnego Koła Caritas - listopad 2017r.

Kiermasz zorganizowany przez klasę IVA -marzec 2016r.

Charytatywny kiermasz klasy VI B 13.11.2014r. - zobacz więcej

Kiermasz ciast 16 października 2014r. - zobacz więcej

Szkolne Koło Caritas działa od wielu lat na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach. Uroczyste podpisanie regulaminu nastąpiło 22 XII 2007 roku.
Przynależą do niego głównie uczniowie z klas IV – VI, ale wspierają jego działalność liczni sympatycy min. uczniowie klas I - III, rodzicie oraz wychowawcy klas. Wspólnie przygotowujemy i prowadzimy różne działania charytatywne pod hasłem Dzieci - Dzieciom. Ukazują one fenomen otwartych i wrażliwych serc na potrzeby ludzi ubogich oraz cierpiących. W zespołach klasowych uczniowie angażują się min. w przygotowanie i zorganizowanie meczy charytatywnych, kiermaszów, zbiórek żywności, przyborów szkolnych, używanej odzieży, zabawek i pieniędzy na rzecz osób potrzebujących.

       

Od 2007 roku zaangażowaniem uczniów, staraniem rodziców i wychowawców klas zakupiliśmy dwa specjalistyczne inhalatory, wspierając działalność i leczenie dzieci z naszego miasta przebywających w Oddziale Dziecięcym Puławskiego Szpitala. Rozumiemy potrzeby i wspieramy dzieci przewlekle chore, szczególnie te  objęte opieką Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. W tym celu zorganizowaliśmy „Koncert serc”, w którym wzięły udział reprezentacyjne zespoły instrumentalno - wokalne, taneczne oraz soliści z naszej szkoły, Wąwolnicy i Markuszowa. W ten właśnie sposób pomogliśmy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego chłopca z Wąwolnicy.
Od 2008 roku z ramienia Szkolnego Koła Caritas odbywają się również spotkania o charakterze misyjnym. Z inicjatywy ówczesnej klasy VI D nawiązaliśmy współpracę z siostrami Franciszkankami Misjonarkami Maryi, które prowadzą szkołę misyjną dla dzieci z ubogich rodzin na Madagaskarze. Od tego czasu objęliśmy adopcją na odległość, zapewniając pobyt oraz kształcenie w takiej szkole trojgu dzieciom.

      

Od wielu lat przygotowujemy i wręczamy paczki Mikołajkowo – Gwiazdkowe  na Święta Bożego Narodzenia dla dzieci z ubogich rodzin w parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach.
W 2009 roku zaś wsparliśmy akcję „MIŚ”, której celem było wykonanie 60 paczek dla dzieci wskazanych przez MOPS. Ponadto wręczyliśmy paczki dla uczniów z naszej szkoły będących w trudnej sytuacji materialnej.
W  2010 r. z ramienia Szkolnego Koła „Caritas”  przeprowadziliśmy zbiórkę dobrowolnych ofiar na rzecz dzieci dotkniętych powodzią i zakupiliśmy min. piórniki, ołówki, długopisy, pluszowe zabawki. Z wyżej wymienionych rzeczy uczniowie wykonali 36 paczek. Dzieci z okolic Wilkowa  przybyłe do naszej szkoły dnia 19 VI zostały obdarowane tymi przyborami szkolnymi.
Od września włączyliśmy się w zorganizowanie zbiórki plastikowych korków i nakrętek po napojach, od mleka, szamponów, dezodorantów itp. Celem tej zbiórki było objęcie pomocą 3-letniego Adriana z Puław, który urodził się bez prawej ręki. W ten sposób chcieliśmy wesprzeć jego rodziców w zakupie dla niego protezy prawego ramienia. Członkowie ze Szkolnego Koła „Caritas”  z klasy V a i ich sympatycy przez cztery miesiące zebrali około 250 kilogramów w/w korków.

 

Poprzez wyżej wymienione działania Szkolne Koło Caritas uczy dzielić się z innymi miłością, radością i pokojem.

Opiekun Szkolnego Koła Caritas – mgr Hanna Koksa

 

 

 

 

SK Caritas