but6.jpg

 

1proc_0.jpg

0
1
2
3

Gazetka szkolna

Nr 1 - Zdrowo w Polsce i europie

Nr 2 - Zdrowo w Polsce i europie

Nr 3 - Zdrowo w Polsce i europie

 
Szkolny Klub Europejski "EUROKLUB" działający przy SP3 Puławy

I. CELE i ZADANIA 
Szkolny Klub Europejski „Euroklub” zajmuje się rozwijaniem świadomości europejskiej poprzez
•poznanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu i kraju,
•zdobywanie i szerzenie informacji o Europie i krajach członkowskich Unii Europejskiej
Zadania „Euroklubu” na dziś:
•organizacja zebrań członkowskich,
•działalność informacyjna: tablice, plakaty,
•działalność dziennikarska: tworzenie gazetki szkolnej,
•poszerzanie wiedzy: konkursy na temat krajów członkowskich i UE,
•pomoc w organizacji „Europejskich Dni Dziedzictwa”  

1. HISTORIA
Szkolny Klub Europejski „Euroklub” działający przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach powstał w 2002 roku. Założycielem i pierwszym opiekunem „Euroklubu” była pani mgr Danuta Nowaczek. Impulsem do założenia Szkolnego Klubu Europejskiego stały się przygotowania naszego kraju do wejścia do struktur Unii Europejskiej. Dzięki utworzeniu „Euroklubu” uczniowie rozwijając swoją wiedzę o Europie m.in. uczestniczyli i organizowali konkursy wiedzy o Europie, tworzyli kolorowe wydania czasopisma szkolnego „Zdrowo w Polsce i w Europie”.
2. DZIŚ
Spotkania „Euroklubu” odbywają się w szkolnej bibliotece. Członkami „Szkolnego Klubu Europejskiego” są uczniowie klasy V-tej Szkoły Podstawowej nr 3. Opiekunem „Euroklubu” jest mgr Marcin Mitruczuk. Aktualnie trwają prace nad gazetką szkolną „Zdrowo w Polsce i w Europie”, która zajmuje się sprawami naszej szkoły, zdrowia, kraju i Europy. Efekty spotkań o charakterze dziennikarskim już wkrótce!
Dla uczniów zajęcia w klubie to dobrze wypełniony wolny czas. Dzięki nim można być pomysłowym, samodzielnym i zadowolonym ze statusu ucznia swojej szkoły.
3. KONTAKT
Jeśli masz jakieś swoje propozycje tematów, artykułów w gazetce i jesteś uczniem naszej szkoły podziel się z nami swoimi sugestiami! Może chciałbyś opowiedzieć o swoich podróżach do krajów europejskich lub o swoich pasjach sportowych? Chcesz promować zdrowy styl życia? Czekamy! Nasz adres email: zwpe@onet.pl

 

Szkolny Klub Europejski