but6.jpg

 

1proc_0.jpg

0
1
2
3

Grono pedagogiczne

mgr Danuta Nowaczek - dyrektor szkoły

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Marzanna Wiejak - wicedyrektor

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Paweł Abramek

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel muzyki .

mgr Katarzyna Ambrożkiewicz

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Agnieszka Anioł - Sadurska

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel chemii.

mgr Ryszard Antolak

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel wychowania fizycznego.

mgr Aleksandra Auchimik

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel  matematyki.

mgr Jarosław Bator

- nauczyciel początkujący ,
- nauczyciel religii.

mgr Katarzyna Bator

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia.

mgr Agnieszka Biernacka - Olesiejuk

- nauczyciel dyplomowany,
- psycholog szkolny.

mgr Joanna Borucka

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel języka angielskiego.

mgr Justyna Chabros

- nauczyciel początkujący,
- nauczyciel historii,
- wychowawca świetlicy.

mgr Dorota Daniłoś-Sobczak

- nauczyciel mianowany,
- pedagog szkolny.

mgr Sylwia Dacka

- nauczyciel stażysta,
- wychowawca świetlicy.

mgr Justyna Dzierżak- Tchórzewska

- nauczyciel dyplomowany,

- nauczyciel języka hiszpańskiego

mgr Maria Frydecka

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel przyrody,
- nauczyciel biologii.

mgr Agnieszka Furdal

- nauczyciel początkujący,
- nauczyciel geografii.

mgr Katarzyna Gregorczyk

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Wojciech Jastrzębski

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej,

- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia.

mgr Kinga Jaworska

- nauczyciel dyplomowany,

- pedagog specjalny.

mgr Anita Jurkowska

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel języka polskiego.

mgr Paulina Kalinowska

- nauczyciel początkujący,
- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia.

mgr Sylwia Kapłon

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel języka angielskiego.

mgr Patrycja Kacperek

- nauczyciel początkujący,
- nauczyciel wychowania przedszkolnego,
- nauczyciel doradztwa zawodowego.

dr Hanna Koksa

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel religii.

mgr Dorota Kowalik

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel wychowania fizycznego.

mgr Aneta Kozak

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel matematyki.

mgr Beata Kruk

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel zajęć sensorycznych.

mgr Joanna Lewkowicz

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia.

mgr Joanna Łowczak

- nauczyciel początkujący,
- nauczyciel języka angielskiego.

mgr Agnieszka Łysiak

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Agnieszka Markiewicz

- nauczyciel mianowany,
- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia,
- nauczyciel wychowania do życia w rodzinie.

mgr Agnieszka Mchawrab

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

- logopeda.

mgr Marcin Mitruczuk

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel bibliotekarz,
- nauczyciel historii,
- nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.

mgr Elżbieta Monserrat - Skorupska

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel języka hiszpańskiego.

 

mgr Małgorzata Morawska - Kostrzewa

- nauczyciel dyplomowany,
- wychowawca świetlicy.

mgr Maria Odzioba - Matras

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Agata Olsińska

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel plastyki,
- nauczyciel przyrody.

 mgr Urszula Panecka

- nauczyciel mianowany,
- nauczyciel języka niemieckiego.

mgr Katarzyna Pawelec

- nauczyciel mianowany,
- nauczyciel matematyki,
- nauczyciel informatyki.

mgr Maria Płaza

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel języka polskiego.

mgr Sabina Poświatowska

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel informatyki,
- nauczyciel matematyki.

mgr Radosław Poświatowski

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel wychowania fizycznego,

- nauczyciel edukacji przez szachy w szkole.

mgr Arkadiusz Potocki

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel, informatyki,

- nauczyciel techniki.

mgr Janina Rułka

- nauczyciel dyplomowany,
- wychowawca świetlicy.

mgr Katarzyna Rzeżutka

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel języka angielskiego.

ks. mgr Tomasz Sawicki

- nauczyciel początkujący,
- nauczyciel religii.

Natalia Sirmoska

- nauczyciel początkujący,

- nauczyciel języka hiszpańskiego.

mgr Urszula Soleniec

- nauczyciel mianowany,

- nauczyciel bibliotekarz.

mgr Beata Sołtan

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Aneta Sosik

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel języka polskiego.

mgr Emilia Stateczna

- nauczyciel początkujący,
- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia,
- wychowawca świetlicy.

mgr Beata Strzałkowska

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel religii.

mgr Bożena Szczepaniak

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel bibliotekarz.

mgr Anna Szmigiel

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel języka polskiego.

mgr Izabela Śmigiel

- nauczyciel kontraktowy,
- wychowawca świetlicy.

mgr Beata Teodorowicz

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Julia Trybus

- nauczyciel mianowany,

- nauczyciel geografii.

mgr Grzegorz Walczak 

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

mgr Monika Witkowska

- nauczyciel mianowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Aldona Wnuk

- nauczyciel początkujący,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

- psycholog szkolny.

mgr Urszula Zdrodowska

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel fizyki,

- nauczyciel informatyki.

Grono pedagogiczne