but6.jpg

 

1proc_0.jpg

0
1
2
3

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA BRZECHWY W PUŁAWACH 25-27 MAJA 2021R.

Organizacja egzaminu.

25 maja 2021r.( wtorek) godz. 9.00 – j. polski (czas trwania 120min.)
Klasa 8a ( nr od 1 do 15) – sala egzaminacyjna nr 6
Klasa 8a ( nr od 16 do 19) – sala egzaminacyjna nr 9
Klasa 8b – sala egzaminacyjna nr 9
Klasa 8b - uczniowie: MP, BP, KS, VL, RK – sala egzaminacyjna nr 12 (wydłużony czas do 180 min.)

26 maja 2021r. (środa) godz. 9.00 – matematyka (czas trwania 100 min.)
Klasa 8a ( nr od 1 do 15) – sala egzaminacyjna nr 6
Klasa 8a ( nr od 16 do 19) – sala egzaminacyjna nr 9
Klasa 8b – sala egzaminacyjna nr 9
Klasa 8b - uczniowie: MP, BP, KS, VL, RK – sala egzaminacyjna nr 12 (wydłużony czas do 150 min.)

27 maja 2021r. (czwartek) godz. 9.00 – j. angielski (czas trwania 90min.)
Klasa 8a ( nr od 1 do 15) – sala egzaminacyjna nr 6
Klasa 8a ( nr od 16 do 19) – sala egzaminacyjna nr 9
Klasa 8b – sala egzaminacyjna nr 9
Klasa 8b: uczniowie:
MP, BP – sala egzaminacyjna nr 12 – (wydłużony czas do 135 min.)
KS – sala egzaminacyjna nr 3 - (wydłużony czas do 135 min.)
RK – sala egzaminacyjna nr1 - (wydłużony czas do 135 min.)


Uczniowie przychodzą do szkoły w stroju galowym. Każdy zdający okazuje przy wejściu legitymację szkolną.
Uczniowie przychodzą do szkoły od godziny 8.15 do 8.30, niezwłocznie udają się pod wyznaczoną salę. Podczas przebywania na terenie szkoły uczniowie przestrzegają reżimu sanitarnego, dezynfekują ręce przy wejściu i mają maseczki zakrywające usta i nos.

Każdy zdający powinien mieć nieścieralny długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań
Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno także przynosić ‎i używać telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych.
Można mieć ze sobą małą butelkę wody.

 

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
w roku szkolnym 2020-2021

 

 

 

HARMONORAM  EGZAMINU  ÓSMOKLASISTY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA BRZECHWY
W PUŁAWACH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


W terminie głównym:
język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz.9:00

W terminie dodatkowym:
język polski – 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00
matematyka – 17 czerwca 2021r. (czwartek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

 

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
w roku szkolnym 2019-2020

W terminie głównym:
1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
W terminie dodatkowym:
1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin ósmioklasisty - informacje

Zestawy zadań powtórkowych do egzaminu klas ósmych

Sprawdzian klas VI OKE